CS ENCS
 
 
 
Domů / Použití / Třídění / Jak pracují třídičky ROTEX  

Jak pracují třídičky ROTEX

Unikátní krouživý pohyb přenáší na materiál, který se pohybuje po povrchu síta, kombinaci vlivů. Vše začíná horizontálním krouživým pohybem na konci přívodu materiálu, který se s průchodem strojem postupně mění na elipsovitou dráhu a u výstupu materiálu ze stroje na zhruba přímý pohyb. Tento pohyb není doprovázen žádnou vertikální složkou, což materiálu umožňuje, aby byl neustále v kontaktu s povrchem síta.

Jak funguje třídička materiálu ROTEX
1. KROUŽIVÝ POHYB NA KONCI PŘÍVODU MATERIÁLU

Krouživý pohyb na konci přívodu materiálu do stroje začíná okamžitým rozprostřením materiálů po celé šířce povrchu síta, aby se maximalizovalo jeho využití, i když je materiál přiváděn z jednoho místa. Zároveň s tím tento pohyb materiál rozvrstvuje, čehož důsledkem je propadnutí jemných částic povrchem síta. Částice, které jsou znatelně menší, než jsou otvory, v této části třídičky rychle propadnou.

2. ZMĚNA NA ELIPSOVITÝ POHYB VE STŘEDU

S tím jak krouživý pohyb mizí a mění se na elipsovitou dráhu, tak mírný, téměř horizontální pohyb způsobuje to, že jemné částice, jejichž velikost se blíží rozměrům sítového pletiva (částice, jejichž velikost se blíží velikosti otvorů v pletivu), propadnou otvory v pletivu.

3. PŘÍMÝ POHYB NA VÝSTUPU MATERIÁLU ZE STROJE

Téměř lineární, vratný pohyb na výstupu materiálu z třídičky ROTEX odstraňuje ty částice, jejichž velikost se nejvíce blíží velikosti otvorů v sítovém pletivu, a zároveň pomalu dopravuje nadměrně velký materiál z třídičky ven. Unikátní schopnost třídiček ROTEX zrychlit nebo naopak zpomalit tok materiálu na výstupu ze stroje navíc umožňuje další jemné doladění činnosti a tím dosažení nejefektivnějšího a nejpřesnějšího pohybu pro příslušnou aplikaci.

 

MOŽNOSTI INSTALACE

 

Montáž k podlaze

 

Vzhledem k velmi nízkému přenosu sil vyváženého pohonu třídiček ROTEX je možné jednotku ve správně konstruovaných budovách přimontovat k podlaze, a to i tam, kde jiné typy strojů takto přimontovat nelze. Montáž lze realizovat přímo na podlaze nebo na vyvýšené konstrukci ze stavební ocele. Vyvýšená poloha umožňuje umístit pod stroj bubny nebo jiná zařízení. Aplikační inženýři společnosti ROTEX mohou pro každé konkrétní použití doporučit vhodný stojan.

 

Zavěšení pomocí lan

 

Třídičky ROTEX lze zavěsit pomocí lan za čtyři rohy stroje a tím okolní konstrukci budovy izolovat od nevyvážených sil vznikajících při třídění. Tento způsob instalace stroje umožňuje přesné vyvážení třídičky ROTEX. Jestliže stávající visutá konstrukce není vhodná pro zavěšení pomocí lan nebo je konstrukčně nemožné podepřít jednotku zavěšenou pomocí lan, lze třídičku ROTEX zavěsit pomocí nosného stojanu lan přimontovaného k podlaze. Podobně jako u konvenčního zavěšení pomocí lan nabízí i tato možnost účinnou izolaci od horizontálních nevyvážených sil vznikajících při třídění, což pomáhá minimalizovat náklady na nové konstrukce a umožňuje použít starší konstrukce, které by jinak nemohly zařízení zavěšené pomocí lan nést.

Rotex and Arcon company logos