CS ENCS
 
 
 
Domů / Použití / Třídění / Hnojiva / Močov  

Močov

Zpracování močoviny vyžaduje optimální výkon granulátoru a rovněž přesné dimenzování velikosti zrnek. Za těmito účely dodává společnost Arcon třídičky ROTEX vhodné pro močovinu.

 

SYSTÉM ODSÁVÁNÍ MATERIÁLU Z GRANULÁTORU


Tento systém určený k optimalizaci výkonu granulátoru obsahuje regulační klapku, zařízení na odsávání materiálu z granulátoru a bezpečnostní síto. Regulační klapka zajišťuje regulovaný přívod materiálu z granulátoru, elektromagnetické podávací zařízení řídí tok materiálu k bezpečnostnímu sítu a bezpečnostní síto odstraňuje z materiálu hrudky o velikosti od 10 do 15 mm.

Super podávací zařízení ROTEX (vlevo) plní účel zařízení na odsávání materiálu z granulátoru, zatímco Síto s přímým pohonem ROTEX (vpravo) na odstranění nadměrně velkého materiálu plní úlohu bezpečnostního síta. Systém nabízí kapacity až 150 tun za hodinu.

Super podávací zařízení ROTEX     Síto s přímým pohonem ROTEX

 

SYSTÉM DISTRIBUCE / TŘÍDĚNÍ PRO PŘESNÉ DIMENZOVÁNÍ VELIKOSTI ZRNEK

Třídění pro přesné dimenzování velikosti zrnek

Systém distribuce / třídění močoviny je průmyslově vytvořené řešení dodávané společně s integrovaným systémem řízení a nosnou konstrukcí pro snadnou instalaci. Systém zahrnuje distribuční podávací zařízení ROTEX a čtyři třídičky ROTEX se dvěma deskami. Systém, který nabízí technologii vysoce výkonného třídění, má celkovou kapacitu 300 tun za hodinu.

 

TŘÍDIČKA NEROSTNÝCH SUROVINTM

Třídička nerostných surovin

Řada třídiček nerostných surovin od společnosti ROTEX byla vyvinuta speciálně pro splnění náročných požadavků průmyslu nerostných surovin. Řada třídiček nerostných surovin s krouživým pohybem pro vysoce výkonné třídění a minimálními požadavky na podlahový prostor představuje alternativní řešení k instalacím několika třídiček značky ROTEX.

Při třídění močoviny a dalších nerostných surovin poskytuje unikátní elipsovitě-lineární pohyb třídiček nerostných surovin bezkonkurenční třídicí výkon, neboť zajišťuje:

  • Rovnoměrnou distribuci přiváděného materiálu na všechny desky se síty
  • Jednotnou hloubku podložky podél celého povrchu síta
  • Aktivní regulace zanášení pomocí trvanlivých kovových skákacích kuliček


Řada třídiček nerostných surovin nabízí pro zpracování vysokého objemu materiálu větší šířku síta. Tím se sníží tlak materiálu na síťové pletivo a v důsledku se zvýší přesnost třídění při vyšších objemech materiálu.

Větší šířka síta třídičky Větší přesnost procesu třídění materiálu

 

TŘÍDIČKA SE SUCHÝM PROCESEM TŘÍDĚNÍ APEXTM

Třídička se suchým procesem třídění APEXTM

Třídička se suchým procesem třídění APEX je konstruována pro efektivní provoz, rychlou a snadnou údržbu a čištění a ještě vyšší bezporuchovost třídicího procesu v rámci výrobních linek.

Účinného roztřídění močoviny je dosaženo pomocí unikátního krouživého pohybu, který je společný pro všechny třídičky ROTEX typu A. S tím, jak se materiál pohybuje přes síta až k výstupu ze stroje, krouživý a vratný pohyb rychle distribuuje, rozvrstvuje a třídí částice. Třídička APEX rovněž obsahuje nové ergonomicky navržené procesní a servisní funkce, které umožňují, aby byl stroj obsluhován pouze jedinou osobou.

 

 

     VÝHODY POUŽITÍ TŘÍDIČEK APEX

  • Rychlá a snadná kontrola sít (včetně níže uložených sít)
  • Rychlé výměny a čištění sít
  • Rychlý a snadný servis stroje, jehož důsledkem je ještě vyšší bezporuchovost
        stroje a efektivních procesů
  • K dispozici od velikosti 3,25 m2
  • Snadná kontrola těsnění z vnější strany stroje

 

ROTEX and Arcon company logos