CS ENCS
 
 
 
Domů / Použití / Třídění / Další oblasti využití třídění  

Další oblasti využití třídění

Kromě dodávek konvenčních třídicích řešení rovněž společnost Arcon nabízí třídicí řešení pro použití v extrémně náročných podmínkách. Tato speciální síta jsou schopna účinným způsobem zpracovat mnohem větší kapacity při současném zachování vynikající spolehlivosti.

Třídicí stroje od společnosti Arcon jsou robustně svařované konstrukce poháněné nevyváženými motory. Síta s kruhovými vibracemi jsou poháněna jedním nevyváženým motorem, zatímco síta s lineárními vibracemi jsou poháněna dvěma nevyváženými motory, které se otáčejí v opačných směrech. Zařízení je přimontováno pomocí svislých nebo zavěšených prvků (obvykle tlačnými pružinami), které umožňují dosažení kvalitní izolace od kmitů. O konstrukci každého síta rozhoduje oblast použití.

Společnost Arcon nabízí třídicí řešení pro téměř veškerý materiál a zařízení, která dodáváme, splňují přísné požadavky průmyslu zpracování nerostných surovin: spolehlivost, účinnost a přesnost. Rozmanitost typů materiálu, tvarů a velikostí zrnek, mezní výstupní velikost nebo mezní velikost otvorů síta a mnohé další proměnné si vyžadují široké spektrum řešení. Některá z nich uvádíme níže: