CS ENCS
 
 
 
Domů / Použití / Drcení / Vlastnosti a přednosti zařízení MMD  

Vlastnosti a přednosti zařízení MMD

MMD je zavedeným konstruktérem a výrobcem zařízení ke zpracování materiálu, které se používají v mnoha typech povrchových a hlubinných těžebních provozů po celém světě. Na základě těchto rozsáhlých zkušeností nabízejí zařízení MMD přidanou hodnotu a vlastnosti, které dalece přesahují přednosti a vlastnosti, které nabízejí konkurenční výrobci.

KOMPAKTNÍ ROZMĚRY

 

     

 

Ve srovnání s typickými rozměry řady drtičů MMD je zřejmé, že rozměry ve svislém směru za účelem dosažení vyššího výkonu významně nevzrostly. Výška drtiče pravděpodobně ve skutečnosti nebude příliš velká, a to bez ohledu na požadavky na zatížení. Protože rozměry ve svislém směru jsou v oblasti těžařství a ražení tunelů zcela klíčové, jsou kompaktní rozměry drtičů MMD velkou předností.

Mezi dva hlavní parametry, které umožňují vysokokapacitní drcení při takto kompaktních rozměrech, jsou unikátní technika drcení a účinek rotačního síta. Účinek rotačního síta eliminuje potřebu třídiček pro předběžné roztřídění. Účinku je dosaženo hranou šneka, která třese většími kusy kolem stroje, a konstrukcí velkých zubů, která vytváří dostatečný prostor pro to, aby materiál o nedostatečné velikosti propadl skrz. Unikátní techniky drcení je dosaženo spoluprací zubů při drcení nerostných surovin během tří samostatných fází drcení, které jsou známé jako primární, sekundární a terciární fáze drcení.

Přednosti kompaktních rozměrů vycházejí najevo tehdy, když jsou na obrázku níže srovnány s rozměry různých drtiček s kapacitou 1 000 tun za hodinu. Všechny stroje jsou zobrazeny ve stejném měřítku.

 

VŠEOBECNÉ PARAMETRY
Materiál: středně tvrdý / tvrdý vápenec   Velikosti při podávání: 750 mm
Velikost produktu: 250 mm   Kapacita: 1000 t/h

 

 

Comparison of Crushers

 

VYŘAZOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Drtiče MMD nabízejí unikátní vyřazovací zařízení, které se stará o to, aby byly části materiálu s příliš velkými rozměry ke zpracování odstraněny a nebránily tak toku produktů. V rámci drtících stanic je tato funkce řízena hydraulicky, což obsluhujícímu pracovníkovi umožňuje otevřít dveře a nechat nadměrné velké kusy vyřadit.

PŘESNÉ DRCENÍ BEZ NADMĚRNÉHO DROBNÉHO MATERIÁLU NEBO PRACHU

Přístup společnosti MMD k dosahování požadované velikosti, který je postaven na tahové síle a nikoliv na tlakové síle, má za následek nejen to, že jsou stroje schopny pracovat při hospodárnějších nižších rychlostech, ale také to, že rovněž dosahují přesného zpracování na daný rozměr bez nadměrného drobného materiálu nebo prachu.

Mezi další vynikající vlastnost drtičů MMD patří jejich schopnost zpracovat stejnou jednotkou velmi mokré materiály, lepivé materiály a tvrdé materiály, a to buď zvlášť, nebo dohromady. Změny, které si vyžadují lepivé materiály, mohou být snadno implementovány ve výrobní fázi, a lze je dokonce realizovat i u stávajících strojů, pokud by mělo dojít ke změně materiálu, který zpracovávají.

MMD and Arcon company logos