CS ENCS
 
 
 
Domů / Použití / Drcení / řada přesných drtičů  

řada přesných drtičů

 

Drtič se dvěma hřídeli řady 500

Přesný drtič s dvěma
hřídeli řady 500

 

Drtič se dvěma hřídeli řady 625

Přesný drtič s dvěma
hřídeli řady 625

 

Drtič se dvěma hřídeli řady 750

Přesný drtič s dvěma
hřídeli řady 750

         

Drtič se dvěma hřídeli řady 1000

Přesný drtič s dvěma
hřídeli řady 1000

 

Drtič se dvěma hřídeli řady 1300

Přesný drtič s dvěma
hřídeli řady 1300

 

Drtič se dvěma hřídeli řady 1500

Přesný drtič s dvěma
hřídeli řady 1500

         

Mobilní stanice drtičů

Mobilní a částečně mobilní stanice drtičů

 

 

Drtič s dvěma hřídeli řady 500

 

Drtič se dvěma hřídeli řady 500

Tento drtič byl  vůbec první drtičem v MMD a úspěšně se používá v mnoha průmyslových odvětvích po celém světě. Drtiče řady 500 se vyznačující vynikající všestranností, v závislosti na konfiguraci ozubení lze jej použít k primárním, sekundárním nebo terciárním procesům přesného drcení.

Stroj může být konstruován jako jednotka s pevnými středy, nastavitelnými středy nebo jednotka s jedním oběžným kolem s řadou konfigurací zubů pro konkrétní aplikace. Všestrannost stroje rozšiřují různé délky, které jsou k dispozici pro zpracování materiálu při vyšších nebo nižších zátěžích. Stroj lze navíc v závislosti na požadavcích na zátěž a materiál, který má být zpracován, konfigurovat s jedním nebo dvěma pohony.

Typická nastavitelná přesná drtič řady 500 s dvěma elektrickými motory o výkonu 75 kW má přibližnou hmotnost 12 tun.

 

Drtič s dvěma hřídeli řady 625

 

Drtič se dvěma hřídeli řady 625

Drtič řady 625 je jedním z nejpopulárnějších strojů, protože ho lze konfigurovat pro primární nebo sekundární použití ve stejném systému se středním zatížením, což umožňuje společné pohony pro primární i sekundární jednotky.

Ve fázi navrhování stroje je možné upravit délku vstupu tak, aby odpovídala požadovanému zatížení, a celou jednotku je možné konstruovat s pevnými nebo nastavitelnými středy. Pro tento stroj je k dispozici široké spektrum stávajících konfigurací ozubení, které pokrývají většinu aplikací.

Stroj může být podle zatížení a materiálu, který bude zpracováván, vybaven jedním nebo dvěma pohony v podobě jednoho nebo dvou elektromotorů o výkonu 260 kW.

Typický sekundární drtič řady 625 s pěti zuby, délkou vstupu 2 metry a dvěma pohony o výkonu 260 kW má přibližnou hmotnost 26 tun.

 

Drtič s dvěma hřídeli řady 750

 

Drtič se dvěma hřídeli řady 750

Řada 750 byla vyvinuta krátce po drtiči řady 500 nabízí řadu strojů s možností většího zatížení, které jsou schopny drtit větší a tvrdší materiály. Tyto stroje je možné v závislosti na konfiguraci ozubení použít jako primární nebo sekundární stroje.

K dispozici je široké spektrum konfigurací zubů, aby byla pokryta většina aplikací, avšak společnosti MMD jsou vždy připraveny vyvinout nové konfigurace, bude-li si to nová aplikace vyžadovat.

Jestliže je drtič použit v systému zpracování jako primární stroj, je drtič řady 750 často spojen se sekundárním strojem řady 625, neboť společně poskytují větší stupeň drcení než při použití jediného stroje. Podobně jako i ostatní drtiče MMD je možné i u této řady měnit velikost vstupu tak, aby odpovídala požadovanému výkonu.

Typický primární stroj s jedním elektrickým pohonem o výkonu 400 kW a se třemi zuby má přibližnou hmotnost 40 tun.

 

Drtič s dvěma hřídeli řady 1000

 

Drtič se dvěma hřídeli řady 1000

Drtič řady 1000 byl konstruován tak, aby poskytoval řadu primárních strojů mezi stroji řady 750 a stroji řady 1300 s možností většího zatížení. Extra vzdálenost mezi středy drtiče řady 1000 umožňuje vypořádat se s větší vstupní velikostí, což významně zvyšuje kapacitu při stejné délce vstupu, kterou je možné měnit.


Stroj se často spojuje se sekundárním strojem řady 750, a to tehdy, když je k uspokojení požadavků na finální produkt potřebný systém s větším počtem strojů. Jednotky je možné vybavit jedním nebo dvěma pohony o různých výkonech, které používají rozsáhlé spektrum převodovek MMD konstruovaných podle konkrétního účelu.


Typický stroj se 3 zuby po celé délce 5 věnců s jedním pohonem o výkonu 400 kW má přibližnou hmotnost 60 tun.

 

Drtič s dvěma hřídeli řady 1300

 

Drtič se dvěma hřídeli řady 1300

Drtič řady 1300 byl původně vyvinut ke zpracování skrývky při vysokém zatížení jako klíčová součást při přechodu k nákladním vozům pro dopravu na krátkou vzdálenost a systémům podávacích dopravníků s lopatkami. Protože se skrývka ze své vlastní podstaty neustále mění, je drtič řady 1300 podobně jako celé spektrum drtičů MMD, schopen zpracovávat široké spektrum materiálů od mokrého a lepivého jílu až po tvrdou a abrazivní žulu. Díky této vlastnosti je tento drtič ideálním strojem pro zpracování skrývky.

Tyto stroje se rovněž používají v mnoha dalších typech aplikací po celém světě. Řada 1300 se v závislosti na typu aplikace normálně vybavuje dvěma pohony s různými výkony.

Typický stroj se 3 zuby a dvěma pohony o výkonu 400 kW má přibližnou hmotnost 95 tun.

 

Drtič s dvěma hřídeli řady 1500

 

Drtič se dvěma hřídeli řady 1500

Drtič řady 1500 byl poprvé dodán k práci v rámci výrobního systému na ropných píscích v severní Kanadě. Zde pomáhal při přechodu k nákladním vozům s dopravou na krátkou vzdálenost a lopatkové těžbě a osvědčil se jako významné ekonomické zlepšení oproti tradičním systémům, které se používaly dříve.

Jednotka aktuálně nabízí nejvyšší dostupnou kapacitu, probíhají však konstrukční studie za účelem vytvoření drtičů, které budou schopny zpracovat ještě větší objemy.

Vysoká spolehlivost, nízká míra opotřebení a nízké náklady na údržbu patří mezi důležité vlastnosti každé těžební operace, avšak jsou klíčové pro abrazivní a nepřátelské prostředí, pro něž byly tyto drtiče konstruovány. Drtiče řady 1500 umožňují změny v kapacitě na základě různé délky vstupu, přičemž stále nabízejí klíčové funkce uvedené výše a realizovat je v mnoha aplikacích.

Typický stroj se 3 zuby a dvěma pohony o výkonu 400 kW má přibližnou hmotnost 160 tun.

 

MOBILNÍ A ČÁSTEČNĚ MOBILNÍ JEDNOTKY

Provozovatelé požadují čím dál pružnější těžební systémy, což znamená, že výrobní zařízení musejí být více přizpůsobitelná, aby odpovídala řadě moderních dostupných metod těžby. MMD během doby své existence vyvinula jednotky pro konkrétní účel použití, které odpovídají všem metodám těžby a materiálům, jak je v konkrétním případě potřeba. Kompletní řadu drtičů je nyní možné integrovat do širokého spektra dostupných dopravních řešení a být tak v souladu s požadovanými úkoly.

 

Kolové jednotky

 

Návěsný mobilní drtič  Kolové jednotky drtič


Tyto jednotky jsou reálně vhodné pouze pro menší drtiče, a to z důvodu omezené nosnosti u daného typu konstrukce a mnoha dopravních omezení, které se nyní na světě uplatňují. Tento typ jednotky je normálně poháněn vznětovým motorem, k napájení výstupního dopravníku a podávacího zařízení, je-li připevněno, slouží hydraulický systém.

 

Jednotky schopné přepravy


Pohyblivý pásový drtič


Na tento typ jednotky je možné namontovat jakýkoliv drtič; hlavní rozdíl je ten, že tyto moduly jsou konstruovány pro převoz na samostatných dopravních zařízeních. Tyto jednotky jsou normálně poháněny elektricky stejným způsobem jako statické instalace a jsou konstruovány tak, aby odpovídaly požadavkům provozovatele na způsob přepravy.

 

Připevnění k pásům

Plně pohyblivý drtičDrtič připevněný k pásům

 

 

 

 

 


Toto je pravděpodobně nejuniverzálnější způsob montáže pro celé spektrum drtičů, který je navíc přizpůsobitelný nejširšímu spektru těžebních metod. Tyto jednotky mohou být poháněny elektrickým nebo vznětovým motorem, případně kombinací obou způsobů. Jsou-li drtič, podávací zařízení a výstupní dopravník poháněny elektricky a pásy jsou poháněny vznětovým motorem, je možné síťový napájecí kabel při přemísťování odpojit.

MMD and Arcon company logos