CS ENCS
 
 
 
Domů / Použití / Drcení / Podavače s unášecími deskami pro náročný provoz / Vlastnosti deskového podavače  

Vlastnosti deskového podavače

STANDARDNÍ VLASTNOSTI

 

Funkce přímého zatížení


Funkce přímého zatížení

Spuštění při zatížení 


Spuštění při zatížení

Speciálně válcované desky 


Speciálně válcované desky

Řetězy a kladky podavače

 
Řetězy a kladky

 

 

Hlavní a koncový hřídel pdoavače

Hlavní a koncový hřídel

Hlavní rám podavače

Hlavní rám

Pohonné jednotky podavače

 Pohony

 

 

VOLITELNÉ FUNKCE

 

Zachycení drobného materiálu

SYSTÉM ZACHYCENÍ DROBNÉHO MATERIÁLU

 

Funkce přímého zatížení

Funkce přímého zatížení, která je integrována do všech podavačů MMD, umožňuje vysoké dynamické zatížení desek podavače materiálem, a to i tehdy, když je podavač v provozu.

Když je materiál naložen na podavač, desky vliv materiálu zmírní a deformací v rámci svého pružné mezní hodnoty pohltí nedefinované nárazové síly. Nosné nárazné kolejnice, housenkové řetězy a kladky pojmou a rovnoměrně přenesou zbývající síly na celosvařovaný jednodílný hlavní rám, čímž se rázová energie rozptýlí ve sféře deskového podavače. Tato eliminace nárazové energie minimalizuje požadavky na nosnou ocelovou konstrukci, což umožňuje, aby byl podavač snadno instalován do provozů s otevřenými šachtami, výrobních zařízení a podzemních provozů.

Umístění housenkových řetězů a nárazových kolejnic je takové, že je dosaženo optimální pevnosti dopravníkových desek a řetěz a kladky jsou zároveň snadno přístupné k provádění běžných kontrol.

 

Spuštění při zatížení

Spuštění podavače z klidového stavu při plném zatížení materiálem vyžaduje největší točivý výkon. Velikost, délka a sklon podavače společně s typem materiálu a požadovanou výrobní kapacitou mají vliv na velikost výkonu / točivého momentu, který je potřeba ke spuštění podavače zcela naplněného materiálem.

 


Na základě rozsáhlých znalostí a zkušeností získaných z mnoha aplikací podávacích zařízení po celém světě a také osvědčených kalkulací společnost MMD analyzuje každý podavač a výsledky porovnává s požadavky na konkrétní použití. Tato funkce spuštění při zatížení poskytuje provozovatelům flexibilitu, co se týká spuštění nebo zastavení podavače, je-li to třeba, aniž by tím musela být zastavena produkce.

 

Speciálně válcované desky

Povrch deskového podavače zobrazený v oranžové barvě, který je neustále naložen materiálem, je konstruován z řady krátkých desek, které jsou jednotlivě připevněny k housenkovému řetězu.

Tyto desky jsou vyrobeny ze speciálně válcovaných profilů navržených společností MMD. Výrobní proces těchto válcovaných profilů poskytuje nižší přípustné odchylky měření, lepší parametry týkající se opotřebení a větší odolnost vůči dynamickému zatížení, než nabízí technika odlévání. Přesahové hrany s úzkou tolerancí brání tomu, aby materiál pronikl mezi desky, a to i v těch nejodkrytějších oblastech kolem hlavního a koncového řetězového kola.

Žebrový design desek optimalizuje povrchovou plochu a podporuje pozitivní přilnavost materiálu při současném zajištění lehkého a přitom pevného povrchu pro nakládání. Žebrovaná konstrukce rovněž umožňuje, aby byly šrouby připevňující desky k článkům řetězu umístěny v hlubokých prohlubních žebrovaných desek. Šrouby jsou tím chráněny před poškozením nakládaným materiálem. Šroubovaná konstrukce umožňuje snadné odstranění malých částí desek a získání přístupu k deskovému podavači a provádění údržby.

Pevnosti desek dopravníku je dosaženo nejen jejich designem a výrobním procesem, ale také umístěním řetězů a nárazových kolejnic. Nejenže toto umístění podpírá desky, poskytuje jim také pružnost k deformování v rámci jejich elastických mezních hodnot, čímž je pro nakládaný materiál zajištěn silný nárazový polštář. V důsledku ohybových parametrů oddělitelných desek je silné dynamické zatížení podavače většinou pomocí pevně přimontovaných nárazových kolejnic přeneseno na robustní hlavní rám. Tím je zabráněno poškození kladek a řetězu v důsledku nárazu a prodloužena životnost těchto částí stroje.

 

Řetězy a kladky

 

 

Řetězy podavače

ŘETĚZY

Deskové podavače MMD obsahují dvě větve řetězu pro náročný provoz s utěsněnou a mazanou konstrukcí z tvrzené ocele. Proces zpevnění každé části konstrukční sestavy je řízen tak, aby se dosáhlo jedinečné tuhosti a odolnosti proti nárazům a bylo zachováno rovnoměrné opotřebení v průběhu celé životnosti části.


Utěsněný řetěz brání abrazivnímu materiálu v tom, aby pronikl do vnitřních částí řetězu, což by mohlo vést k předčasnému opotřebení. Utěsnění řetězu prodlužuje jeho životnost o 20 - 30 %. Utěsněné a namazané řetězy rovněž snižují tření, náklady na údržbu a zvyšují účinnost. Řetěz má v odstupech dělicí hlavní články ke snadnému vyjmutí a opětovnému namontování menších částí.

 

   

Nosná a vratná kladka

 

Vratná kladka

NOSNÁ A VRATNÁ KLADKA

Horní nosné kladky jsou standardní traktorové kladky rozmístěné v odstupech podél celé délky podavače zajišťující hladký chod desky během provozu. V nakládací oblasti jsou kladky nahuštěny ve větší míře, aby byla zajištěna větší pevnost a podpěra ke zvládnutí nedefinovaného dynamického zatížení v této oblasti. Ložiska na nosných kladkách byla zkonstruována tak, aby odolala vysokému dynamickému zatížení, a jsou utěsněna z důvodu namazání na celou dobu životnosti a prodloužené míry opotřebení.

Zpětná větev podavače je nesena na ocelových zpětných kladkách, které jsou speciálně tepelně zpracovány. Kladky jsou přišroubovány ke spodnímu nosníku. Celý komplet zpětné kladky je možné jednoduše vyjmout otvorem v rameni nosníku, což napomáhá snadnému vyjmutí a instalaci z boku podávacího zařízení.

 

 

 

Hlavní a koncový hřídel

 

Hlavní hřídel podavače

Podavač MMD s oddělitelnými deskami je vybaven hlavním (hnacím) a koncovým (hnaným) hřídelem pro náročný provoz, které jsou vyrobeny z prvotřídní ocele válcované za tepla. Každý hřídel je přesně zpracován tak, aby odpovídal nábojům řetězových kol, ložiskovým soupravám, a v případě hlavního hřídele také opěrným kroužkům a hnací jednotce.

Opěrné kroužky na hlavním hřídeli jsou umístěny v souladu s nárazovými kolejnicemi a podpírají odnímatelné desky podél jejich cesty kolem hlavního hřídele.

Protože koncový hřídel nemá žádný hnací prvek, nachází se mezi ložiskovými soupravami hřídele, takže je kratší a lehčí než hlavní hřídel.

U hnacího i koncového hřídele jsou použita velká ložiska. Jsou konstruována pro mazání tukem a v ložiskovém bloku a koncových čepičkách mají zásobník na mazací tuk.

 

   

Řetězová kola podavače

Řetězové kolo podavače

ŘETĚZOVÁ KOLA A NÁBOJE

Řetězová kola na hlavním a koncovém hřídeli jsou přišroubována k článkované konstrukci vyrobené ze slitinové ocele odolné proti opotřebení. Všechny ozubené části řetězového kola pro řetězová kola koncového i hlavního hřídele je možné vzájemně zaměnit, čímž je usnadněna údržba a objednávání náhradních dílů. Každé řetězové kolo má na každém kole lichý počet zubů, takže kontaktu se všemi zuby je dosaženo teprve po dvou otočeních řetězu. Tím se prodlužuje životnost.

Ozubené části řetězového kola jsou přišroubovány k nábojům pomocí vysokopevnostních šroubů pro snadné vyjmutí. Náboje řetězových kol jsou přesně obrobeny ze slitiny, aby přenášely vysoký točivý výkon požadovaný k "rozjetí" při spuštění při plném zatížení.

 

 

 

 

Hlavní rám

 

 

Hlavní rám podavače hornin

 

Centrem podavače MMD je plně svařovaný hlavní rám, který používá trámů z válcované ocele, má žebrovou strukturu a je vyztužen, čímž je dosaženo robustní lehké konstrukce minimalizující nároky na nosnou ocelovou konstrukci a snazší montáž v místě provozu. Tento typ konstrukce rovněž představuje otevřenou strukturu pro pohodlné vizuální kontroly při zachování provozu podavače.

Konstrukce počíná u dvou hlavních trámů, které probíhají po celé délce podávacího zařízení. Tyto trámy jsou k sobě spojeny příčnými nosníky a tvoří tak hlavní rámovou konstrukci podavače. Každý rám poskytuje otevřené příruby jako pohodlné a bytelné montážní body pro externí rámové konstrukce, například násypný zásobník. Plně svařovaná konstrukce pokračuje dalšími trámy, které probíhají po celé délce podávacího zařízení. K těmto trámům jsou připevněny nárazové kolejnice, které přenášejí silné dynamické zatížení přímo na hlavní rám.

V některých podzemních prostředních a stávajících zařízeních s omezenými prostorovými možnostmi je možné hlavní rám vyrobit po částech a šrouby spojit na končeném místě použití a tím usnadnit snadnou montáž.

 

 

Pohony

 


Hydraulický pohon podavače

Pohonná jednotka podavače

Podavače s odnímatelnými deskami všeobecně vyžadují hnací jednotku s měnitelnou rychlostí, protože jsou často hlavní metodou ovládání výrobní kapacity zařízení. Podavače mohou být vybaveny buď hydraulickou hnací jednotkou s měnitelnou rychlostí, nebo elektromechanickou jednotkou s měnitelnou frekvencí. Záleží na konkrétním použití. Oba způsoby nabízejí nekonečné možnosti měnění rychlosti, od 0 až po maximální hodnotu, a je možné je pomocí jednoduchých ovladačů ovládat dálkově.

Aplikace, které vyžadují více výkonu, než jaký může nabídnout jedna hnací jednotka, mohou být doplněny o druhou hnací jednotku, kdy jsou hnací jednotky umístěny na obou koncích hlavního hřídele podavače.

 

   

 

SYSTÉM ZACHYCENÍ DROBNÉHO MATERIÁLU

Lze očekávat, že se pod podavači s odnímatelnými deskami budou v závislosti na materiálu hromadit jemné částice. Podavače s odnímatelnými deskami MMD se nabízejí s vestaveným systémem zachycení drobného materiálu.

Systém zachycení drobného materiálu pracuje za použití čisticích škrabek, které jsou přivařeny k vybraným deskám dopravníku. Tyto škrabky shromažďují jemný materiál ze spodní části podavače a dopravují ho do horní části dopravníku, kde se ukládá se zbývajícím materiálem, čímž se eliminuje potřeba samostatného dopravníku na drobný materiál.

Protože systém zachycení drobného materiálu je nastaven na šířku a délku standardního podavače, je možné jej k podavači namontovat i dodatečně, je-li to třeba.

Není-li systém zachycení drobného materiálu použit, je zpětná větev podavače vedena po kladkách namontovaných podél vnitřní strany každého trámu hlavního rámu zpět.

MMD and Arcon company logos