CS ENCS
 
 
 
Domů / Použití / Drcení  

Drcení

     MMD Sizer

 

V roce 1978 vytvořil MMD kompaktní drtič nerostných surovin s dvěmi hřídeli. Drtič se v současné době vyvinula ze stroje řady 500 na stroj řady 1500 s kapacitami přesahujícími 12 000 tun za hodinu.


  Stáhnout brožuru s informacemi o zařízení MMD a nejnovějších aplikacích (5.1 MB) Get Adobe Reader

 

ZÁKLADY TECHNOLOGIE DRTIČE

Základní pojetí drtiče je následující: dvě oběžná kola se zuby na hřídelích s malým poloměrem, která jsou poháněna nízkou rychlostí systémem pohonu s přímým točivým momentem. Tato konstrukce vytváří tři základní principy, které společně působí při drcení materiálů. Tyto principy jsou následující:  

  1. Třístupňový proces drcení
  2. Účinek rotačního síta
  3. Šnek s hlubokými zuby

 

1. TŘÍSTUPŇOVÝ PROCES DRCENÍ

 

 

1.1 První stupeň drcení

First Stage of Breaking

K tomuto prvnímu stupni drcení dochází tehdy, když velké zuby oběžného kola zachytí materiál, který dopadá na hřídele. Tyto zuby vystaví horninu zatížení na několika místech, což vyvolá v celém kusu tahové napětí. To umožňuje využít každou přirozenou slabinu přítomnou v materiálu.

   

1.2 Druhý stupeň drcení   

Second Stage of Breaking

Druhá fáze probíhá v blízkosti osy oběžného kola, kde tříbodové zatížení vyvolá v hornině tahové napětí. Tříbodové zatížení se vytváří mezi vrchní čelní částí zubu na jednom oběžném kolem a vrchními částmi dvou protilehlých zubů na druhém oběžném kole. Protože pevnost v tahu u většiny materiálů činí zhruba 10 % pevnosti v tlaku, snižuje to množství síly spotřebované v této fázi.

   

1.3 Třetí stupeň drcení

Third Stage of Breaking

Zabudování drticí desky pod osu oběžných kol umožňuje, aby byly všechny nadměrně velké kusy, které šnek přepraví přes oběžná kola, rozlomeny. I zde je využito slabší pevnosti materiálu v tahu. Drticí deska tvořící hřeben, kterým musí projít zuby oběžného kola, je možné posunovat nahoru nebo dolů a tím upravit velikost produktu.

   
 

 2. ÚČINEK ROTAČNÍHO SÍTA

Rotating Screen Effect  

Konstrukce propletených ozubených oběžných kol umožňuje, aby volně tekoucí materiál s podnormálním rozměrem procházel neustále se měnícími mezerami, které vytvářejí relativně pomalu se pohybující hřídele. Materiál s podnormálním rozměrem plněný do přesné drtičky nebo vytvořený během prvního nebo druhého stupně drcení protéká oběžnými koly za pomocí gravitační síly a neustálého třesení, které způsobuje točivý pohyb hřídelí. Jestliže je do stroje materiál přiváděn z jednoho konce, poskytuje tato funkce další výhodu, neboť v tomto případě na pásu nejprve usadí menší materiál a až poté větší materiál. Tím se nad prachem vytvoří těsná vrstva, která má u dopravních systémů příznivé důsledky pro životní prostředí.

   

3. ŠNEK S HLUBOKÝMI ZUBY

Deep Scroll Tooth Pattern

Šnek s hlubokými zuby přepravuje větší materiál na jeden konec stroje a pomáhá rozprostřít přisunovaný materiál po celé délce oběžných kol. Tuto funkce lze využít k vyřazení materiálu s nadměrnou velikostí ze stroje.

 

 

Při drcení a procházení materiálu drtičem působí samozřejmě i další faktory, které je nutné ještě kvantifikovat. Většina vývojové práce v této oblasti se provádí pečlivým výběrem příležitostí, které rozšiřují spektrum materiálu zpracovávaných drtičemi MMD. Tento program vývoje na bázi konkrétního použití stojí za rychlým rozvojem technologie drtičůa vedl k vytvoření širokého spektra osvědčených konstrukcí, které lze aplikovat na budoucí projekty. Tento praktický přístup doplňují sponzorované univerzitní studie a aplikace nejnovější technologie při konstruování a analýze sil, kterým musí zařízení odolat.

  Zobrazit řadu drtičů